Náchodsko

Příhraniční region s výběžkem do Polska - Náchodsko - je spjat s pískovcovými městy, rovinou u nádrže Rozkoš a opevněním na hranicích. Bývá také nazýván krajrm Jiráska, Němcové a Škvoreckého.

Oblasti vévodí město Náchod, které se rozkládá na obou březích řeky Metuje. Náchod byl založen v r. 1254 a je přirozeným historickým, turistickým, správním a průmyslovým centrem celé oblasti od vstupní "Branky" až po Broumovský výběžek. V samotném centru města se nachází celá řada historických staveb - renesanční zámek s francouzskou zahradou, gotický kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí , stará barokní radnice, nová novorenesanční radnice, budova poštovního úřadu a další. Náchod je rodištěm českého spisovatele a exilového vydavatele Josefa Škvoreckého (nar. 1924), dramatika a satirika Vratislava Blažka (1925-1973). K městu se vztahují díla Aloise Jiráska "Skaláci", "Na dvoře vévodském", "U nás" atd. Ve městě je regionální muzeum a galerie výtvarného umění. Náchod je hraniční město s přímou vazbou na polskou Kudowu Zdrój a další příhraniční polská lázeňská města Dušniki Zdrój a Polanica Zdrój.
Celou řadou historických a kulturních památek se může pochlubit i další významné město oblasti a to Nové Město nad Metují, kde např. byl veřejnosti zpřístupněn barokně upravený zámek. Proslulý doma i v zahraničí je také obec Kuks s Hospitalem Kuks, bývalým lázeňským areálem s celým množstvím uměleckých památek z doby baroka a přírodní galerií Betlém.

Okolí Náchoda obepíná soustava opevnění se středem na Dobrošově, budovaná ve třicátých letech na ochranu státu. Z historického hlediska je přitažlivé také bývalé vojenské město Josefov, vybudované jako pevnost za Josefa II. se zpřístupněnou částí podzemních chodeb.

Vyhledávaná je i scenerie pekelského údolí podél řeky Metuje z Náchoda do Nového Města nad Metují. Přírodní rezervace, rozložená v hlubokém sevřeném údolí, je díky své hloubce, poloze a příznivému chladnému klimatu zajímavá výskytem řady horských druhů rostlin i živočichů.

Náchodský region se stává stále více cílem statisíců návštěvníků z domova i ze zahraničí.

 
vytisknout
Partnerské weby