Orlické hory a Podorlicko

Hlavní hřeben Orlických hor se skládá ze tří na sebe navazujících částí Deštenské hornatiny, Mladkovské vrchoviny a Bukovohorské hornatiny. Nejvyšším vrcholem Orlických hor je Velká Deštná ( 1115 m. n. m. ). Souběžně s hřebenem Orlických hor se táhne na území Polska pohoří Góry Bystrzyckie s nejvyšším bodem Jagodna ( 977 m. n. m. ). Státní hranici zde tvoří řeka Divoká Orlice, pramenící na území Polska v rozsáhlých rašeliništích Topielisko a Czarne bagno. Velmi zajímavá je oblast mezi Bartošovicemi a Čihákem, tzv. Zemské brána, kde Divoká Orlice proráží horský masív. Její vody jsou hlavním zdrojem pro vodní nádrž Pastvinská přehrada. Téměř stále po hřebenu Orlických hor se táhne hlavní turistická trasa - Jiráskova stezka, poskytující přirozenou rozhlednu do okolí. Značná část Orlických hor byla v roce 1969 vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí.
Po stránce fauny a flóry představuje region Orlické hory poměrně bohatou oblast s výskytem dnes již vzácných a chráněných druhů. Atraktivitu hor zvyšuje i rozsáhlá soustava vojenského opevnění a pevností z let 1935 - 1938. V zimním období jsou terény oblasti využívány lyžaři ve ski areálech. V letním období mohou turisté v Orlických horách využívat početnou síť značených stezek a cyklotras.
Oblastí Podorlicka se nazývá rozsáhlé území sevřené hřebenem hor. V Podorlicku se nachází velký počet dochovaných šlechtických sídel, umístěných převážně v rozlehlých parcích se vzácnými dřevinami. Doporučujeme návštěvu dalších turisticky atraktivních měst regionu Východní Čechy a oblasti Českomoravské pomezí Litomyšl, Vysoké Mýto, Moravskou Třebovou, Svitavy a Poličku.
Oblast je jednou z nejméně ekologicky poškozených a zároveň turisticky velmi přitažlivých oblastí v České republice. V létě nabízí ideální podmínky pro turistiku a cykloturistiku, v zimě pro sjezdové a běžecké lyžování.
Na území Orlických hor a Podorlicka bezprostředně navazuje oblast Kladské pomezí z druhé strany ohraničená Krkonošemi. Kladské pomezí je charakteristické zvlněnou krajinou s řadou vyhlídek do kraje. Poměrně velké množství hraničních přechodů do Polské republiky skýtá možnosti k poznání tamní přírody a zajímavostí. Tato příhraniční oblast má svou dlouholetou historii, zvláště co by velmi významná obchodní cesta z Čech do Kladska. Z devíti chráněných oblastí přírody Kladského pomezí je největší CHKO Broumovsko, vyhlášená v roce 1991.
Region Orlické hory, Podorlicko, Kladské pomezí a oblast Králický Sněžník jsou dnes přitažlivou turistickou a rekreační oblastí, kde se zcela mimořádné množství kulturních památek snoubí s malebnou krásou krajiny hor a podhůří. Přitažlivost celého regionu znásobuje poměrně mírné podnebí, v zimě povětšinou v horských střediscích s dostatkem sněhu. V letních měsících dostatek převážně zrekonstruovaných koupališť a velké množství povodí řek a potoků. Celou oblastí vedou dálkové i lokální turistické trasy pro pěší a cykloturistiku. Jako tip na autovýlet doporučujeme i návštěvu dalších mikroregionů celých východních Čech.

 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
vytisknout
Partnerské weby