Český les

Český les se nachází na jihozápadě Čech, na hranici s Německem. Po II. sv. válce byla celá oblast téměř vysídlena a po dobudování železné opony se stala z větší částí nedostupnou. Přírodě taková izolace samozřejmě prospěla. Většinu plochy zaujímají lesní porosty, přičemž původní jedlobučiny vystřídaly (až na malé výjimky) smrkové monokultury. V roce 2005 byla na tomto území vyhlášená stejnomenná chráněná krajinná oblast. Dnes je zde množství značených i neznačených cest, ideálních pro turistiku. Za dobrých sněhových podmínek (lépe se předem informovat) krásné terény pro lyžařské výpravy. Zázemí (turistická infrastruktura) vzniká postupně a je již na relativně dobré úrovni. Výchozími místy pro Český les jsou Tachov, Rozvadov, Přimda, Poběžovice a Klenčí pod Čerchovem.

Nejdůležitějším bodem oblasti je okresní město Tachov s dobře zachovaným historickým centrem se souvislými hradbami městského opevnění, s nádherným gotickým děkanským chrámem Nanebevzetí panny Marie, františkánským klášterem (je v něm Muzeum Českého lesa), dalšími kostely, klasicistním zámkem nebo zachovanými pěknými měšťanskými domy na náměstí. V nedalekých Světcích pak lze obdivovat skutečný stavební skvost evropského významu, jízdárnu zbudovanou knížetem Windischgrätzem v polovině 19. století, který představuje jednu z neoriginálnějších technických památek naší vlasti.

Východní polovinu tachovského okresu dělí údolí řeky Mže. Na sever od ní je území Tepelské plošiny s hlubokými údolími Kosího a Úterského potoka a Hadovky v nichž najdeme neporušenou přírodu a místo pro krásné procházky. Mezi údolím se vypínají vršky vzniklé třetihorní sopečnou činností tzv. sopečné výlevy (Vlčí hora, Milovské čihadlo, Krasíkov, Ovčí vrch, Hradištský vrch). Výrony minerálních pramenů daly vznik Konstantinovým Lázním, dnes světoznámému balneologickému zařízení pro choroby srdce. Také bylo minerální bohatství využíváno v rudných dolech, soustředěných kolem hornického města Stříbra na Mži. Dnes již těžby skončily, je však možno navštívit zpřístupněné staré štoly a městem Stříbrem, jež je velmi bohaté na historické stavební památky, byla vytyčena hornická naučná stezka.

I další místa v Českém lese jako je Svojšín se zámkem a původně gotickým kostelem, Bezdružice se zámkem,Horšovský Týn, kladrubský klášter nebo Černošín na úpatí známé Vlčí hory jistě právem přivábí pozornost poutníka za historií. A jistě si také nenechá ujít zříceniny gotických hradů Přimdy, Gutštejna a Krasíkova nebo lovecký zámeček Diana.

Oblast Českého lesa zahrnuje také domažlicko, které si do dnešní doby zachovalo řadu cenných architektonických památek s gotickými, renesančními a barokními prvky. S domažlickem je úzce spjato i Chodsko, kde lze i dnes vidět krásné chodské kroje a keramiku a kde ještě žijí lidové tradice.

 
vytisknout
Partnerské weby