Beskydy a Valašsko

Beskydy představují největší chráněnou krajinnou oblast v České republice, která zahrnuje Moravskoslezské Beskydy, Javorníky a Vsetínské vrchy. Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní horské pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s přírodou v tomto území. Jelikož Beskydy tvoří nejzápadnější okraj Karpat, mohou zde pronikat od východu zástupci vzácných chráněných živočichů včetně největších evropských šelem, jako jsou rysi, vlci a medvědi. Krajina je velmi členitá - hluboká údolí, horská sedla, výrazné hřbety a vrcholy, kterým vévodí vrchol Lysé hory. Turistika v Beskydech má mnohaletou tradici. Svou jedinečností a krásou uchvacuje návštěvníky z ČR i okolních států v každém ročním období. Důvodem pro návštěvu Beskyd nejsou jen dostatečné množství značených turistických cest a hustá síť horských chat připravených zahnat hlad a žízeň příchozích, ale především divoká a krásná příroda s množstvím malebných vesniček a tajemných samot s nezaměnitelným koloritem vtisknutých do svahů s nezapomenutelnými výhledy na Beskydy, Jeseníky, Malou Fatru a Západní Tatry.

 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
vytisknout
Partnerské weby