TOP výlety (36)

Kam na výlet?
Šumava
Šumava - Železnorudsko (24)    Šumava - Povydří, Pláně (24)    Šumava - Trojmezí (13)    Šumava - Lipensko (7)   
výlet na kole - Šumava - Železnorudsko

19.7.2016 Krása Zhůřských a Kepelských plání

Nezapomenutelná místa, kde voda z Kepelských mokřadů dává život řece Ostružná, táhlé pláně pod Hadím vrchem odkrývají meandrující Křemelnou nebo kde příkré svahy pod hřebenem Můstku ostře spadají do údolí Ostružné, jsou jen vybrané části skládačky, kterou se vám podaří zkompletovat absolvováním tohoto výletu. Pomyslným středem a zároveň jediným místem pro občerstvení na trase je pak rekreační obec Javorná se vzácným kostelem sv. Anny.

více…

náročnost:

délka celkem: 26 km

Javorná - kostel Javorná - kostel
 

výlet na kole - Šumava - Železnorudsko

20.5.2015 Nýrsko a Svatá Kateřina

Tento výlet je veden na samém okraji Šumavy, kde se toto horské pásmo krátce sníží, aby se mohlo o pár kilometrů dál opět vzedmout až do tisícových výšek, ale již jako Český les. V první polovině tohoto výletu poputujeme po rozhraní Šumavy a Českého lesa a budeme se kochat výhledy na nejvyšší vrcholy obou pohoří. V druhé polovině se ponoříme do hustých pohraničních lesů Královského hvozdu, kde nás potěší křehká krása rašelinišť a jedinečné výhledy na vodní hladinu Nýrska.

více…

náročnost:

délka celkem: 32 km

malebná krajina v okolí Červeného Dřeva malebná krajina v okolí Červeného Dřeva
 

výlet na kole - Šumava - Lipensko

18.7.2014 Od Lipna na Svatý Tomáš a dál až ke Spáleništi

Nenáročná trasa během níž uvidíte zříceninu Vítkův kámen, osady v okolí Multerbergského rašeliniště a mnoho krásných výhledů na Lipno a Pošumaví.

více…

náročnost:

délka celkem: 27 km

zřícenina hradu Vítkův kámen zřícenina hradu Vítkův kámen
 

výlet na kole - Šumava - Povydří, Pláně

9.6.2014 Velký okruh přes Povydří

Tento náročnější výlet začíná v obci Rejštejn, ležící při soutoku Otavy s Losenicí v nadmořské výšce 568 metrů. Trasa stoupá po silnici malebným a jedinečným údolím Otavy k vodní elektrárně Čeňkova Pila a pokračuje nahoru kol řeky Vydry do Srní, Antýglu a Modravy, kde se naskýtá mnoho příležitosti k občerstvení v okolí nádherné přírody. Projedete Filipovu Huť, Kvildu a Horskou Kvildu s krásnými výhledy a chalupami a vystoupáte ke Zhůří, kde vás čeká dlouhý sjezd k bývalým Myším Domkům. Do Rejštejnu, cíle této trasy, je to odtud už jen necelý kilometr.

více…

náročnost:

délka celkem: 45 km

Zhůří - pohled do okolí Zhůří - pohled do okolí
 

výlet na kole - Šumava - Trojmezí

25.4.2014 Vltavským luhem a vojenským újezdem

Unikátní luh s přirozenými mokřady, rašeliništi, tůněmi a mrtvými říčními rameny se specifickou flórou a faunou působí v hornaté šumavské krajině jako hříčka přírody, která sem vkomponovala část údolí typické spíše pro nížiny na jihu Moravy. Východně od Vltavského luhu byl po několik desetiletí pro většinu smrtelníků uzavřený vojenský výcvikový prostor Boletice, který zabírá větší část malebné Želnavské hornatiny. Dnes však už můžete proniknout i do tajů téměř panenské přírody, i když pouze o víkendech a svátcích a mnohdy po terénních cestách vhodných pouze pro horská kola. Tento výlet tak v sobě kloubí poklidnou cestu nížinou okolo rekreačních osad na začátku Lipna s polozapomenutou horskou krajinou ve vojenském prostoru Boletice.

více…

náročnost:

délka celkem: 27 km

pohled na vrchol Bulov nad údolím Uhlíkovského potoka pohled na vrchol Bulov nad údolím Uhlíkovského potoka
 

výlet na kole - Šumava - Železnorudsko

26.9.2011 Zaniklé sklářské hutě v okolí údolí Křemelné

Osu tohoto cyklistického výletu tvoří řeka Křemelná, která nás povede krásnou a na mnoha místech opuštěnou krajinou zaniklých osad a bývalých sklářských hutí. Klid a ticho přerušované jen zpěvem ptáků a bzučením hmyzu příjemně kontrastuje s čilým turistickým ruchem charakteristickým pro výlety v okolí Železné Rudy a Kvildy.

více…

náročnost:

délka celkem: 25 km

údolí Křemelné mezi býv. Zhůřím a Starým Brunstem údolí Křemelné mezi býv. Zhůřím a Starým Brunstem
 

výlet na kole - Šumava - Železnorudsko

6.9.2010 Krajinou Křemelné a Otavy

Za Hartmanicemi počnete stoupat kolem vrchu Hamižná k Dobré Vodě a k rozcestí U Malého Babylónu, projedete západním úbočím vrchů Sněžných jam a Křemelné, poté překonáte malebné údolí řeky Křemelné až přijedete k bývalému Velkému Boru. Odtud vede trasa po Šumavské magistrále s krásnými pohledy na vrch Spálený a okolí přes Mechov do Srní a pokračuje nádherným sjezdem k Čeňkově Pile s vodní elektrárnou jedinečným údolím Otavy do Rejštejnu. V závěru trasy poznáte okolí koryta Otavy u Klášterského Mlýna a Radešova, krásné výhledy při stoupání k Malému Radkovu a poté vás přivítají louky a pastviny při závěrečném klesání přes Štěpanice a Kundratice k Hartmanicím.

více…

náročnost:

délka celkem: 34 km

okolí Mechova - pohled na vrch Spálený okolí Mechova - pohled na vrch Spálený
 

výlet na kole - Šumava - Železnorudsko

1.9.2010 Po stopách hutí a tavíren skla

Železná Ruda tak jako je dnes nejnavštěvovanějším šumavským střediskem i v dobách dávno minulých bývala významnou hornickou osadou a později středem sklářského průmyslu zdejší oblasti. Tento výlet vám představí zdánlivě opuštěnou šumavskou krajinu, která však před pár stovkami let těkala rušným životem a v téměř každém údolí tehdy stávala nějaká sklářská huť, rychta, hostinec či škola. Dnes naštěstí průmysl nahradil turistický ruch a navíc je zde v rámci I. zóny NP řada obzvláště chráněných lokalit jako významná prameniště a slatě.

více…

náročnost:

délka celkem: 38 km

býv. Zhůří - kaplička býv. Zhůří - kaplička
 

výlet na kole - Šumava - Železnorudsko

13.8.2010 K přehradě Frauenau

S pádem totality a později i vstupem do EU se natolik uvolnil příhraniční turistický ruch, že se dnes naprosto svobodně můžeme pohybovat po obou stranách hranice. Je tak nejvyšší čas začít objevovat jedinečnou přírodu na bavorské straně Šumavy, která je navíc protkána hustou sítí turistických a cykloturistických tras. Stačí se vydat z Prášil přes hraniční přechod Gsenget do Nationalpark Bayerischer Wald, kde po úpatích strmých kopců sjedete přímo do centra místního turistického ruchu. Nedaleko malebného městečka s romantickým zámečkem pak narazíte na vyhledávaný turistický cíl – přehradu Frauenau.

více…

náročnost:

délka celkem: 39 km

výhled na Riesberg a Jungmaierberg cestou z Buchenau k přehradě Frauenau výhled na Riesberg a Jungmaierberg cestou z Buchenau k přehradě Frauenau
 

výlet na kole - Šumava - Železnorudsko

2.8.2010 Jezero Laka a zaniklé osady

Dnes vyhledávaná rekreační obec Prášily téměř zázrakem přežila v minulosti hned několik pokusů o likvidaci a nezařadila se tak mezi většinu příhraničních vesniček, které zcela zanikly. Je proto ideálním výchozím bodem i pro tento výlet, jehož cílem je horské pleso Laka. Jako téměř všude, kam se na Šumavě vypravíte i zde cestou narazíte na louky, které pod vysokou trávou skrývají několik základů zchátralých domů, jež vám spolu s památníkem, či renovovanou kapličkou připomenou bývalou osadu. Vedle kouzelného jezera ledovcového původu vás čeká ještě malebné údolí Prášilského potoka s četnými peřejemi.

více…

náročnost:

délka celkem: 18 km

výhled cestou k býv. Hůrce výhled cestou k býv. Hůrce
 

zobrazit na stránce: seřadit podle délky: stránka: « 1 2 3 4 »
Partnerské weby