Detail výletu

Žatecko - autem i pěšky

Navštívíme během jediného dne krásné historické město Kadaň, vystoupáme na pozoruhodnou stolovou horu Úhošť, prohlédneme si zámek s nejstarším anglickým parkem v Čechách a nakonec se vydáme do křivolakých uliček v historickém centru města Žatec.

Náš výlet můžeme zahájit návštěvou Kadaně postavené na skalním ostrohu nad řekou Ohře. Parkování je možné i přímo na náměstí. Kadaň je město s bohatou historií, která sahá až do pravěku. Důkladná prohlídka všech cenných památek je jistě na celý den. Co by jste si však určitě neměli nechat ujít je výjimečně zachovalé náměstí a přilehlé okolí s kašnou „světadílů" z r. 1615 a radnicí z 14. stol. s mohutnou věží vysokou 53,7 m. Řada měšťanských domů na náměstí má gotické jádro a fasády z různých slohových období. Kousek pod náměstím se nachází hrad, který byl postaven již v roce 1261 jako přemyslovské sídlo. Hrad byl od města oddělen příkopem a samostatným opevněním. Kadaň má zachovalé městské hradby z 2. pol. 14. století, z městských bran se zachovala pouze jedna - Mikulovická brána. Na západ od centra města na Svatem vrchu je bývalý klášter františkánů, který byl v roce 1995 prohlášen za národní kulturní památku.

Po prohlídce města se můžeme přesunout autem (nebo i pěšky po červené značce) do blízké vesničky Pokutice. Zde začíná naučná stezka, která nás zavede na prohlídku výrazné stolové hory Úhošť. Zpočátku budeme muset 1 km stoupat až na vrcholovou plošinu. Dále již budeme obcházet tuto horu po jejím okraji. Zde se jistě vyplatí opatrnost, protože sráz na okraji hory je velmi prudký a padá do hloubky mnoha desítek metrů. Úhošť není jen výrazná krajinná dominanta, ale je významná i přírodovědně (nejvyšší stupeň ochrany NPR) a historicky (na vrcholu se nachází hradiště z doby bronzové). Po prohlídce vrcholových partií nás naučná stezka a červená značka zavedou dolů pod skalnaté srázy a pak dál až k silničce vedoucí z Zásady do Pokutic. Zde NS končí a my se vydáme vpravo po silnici a po 1 km mírného stoupání přijdeme zpět do Pokutic. (celková délka okruhu 7 km).

Z Pokutic pojedeme autem do obce Krásný Dvůr, kde navštívíme veřejnosti přístupný barokní zámek. Původní tvrz byla za F. J. Černína přestavěna v reprezentativní rezidenci. V jeho okolí byl vybudován rozsáhlý anglický park o rozloze 96 ha s pěti rybníky. Najdeme zde louky se staletými duby z nichž nejstarší má asi 1000 let. Park je zpestřen romantickými stavbami jako je Čínský pavilón, Panův templ a další. Před zámkem je placené odstavné parkoviště.

Z Krásného Dvoru pojedeme autem do města Žatec. Parkování je možné přímo v centru na náměstí. Také město Žatec má bohatou historií (první písemná zmínka již z roku 1004) a spoustu zachovalých památek. Historické centrum je již od roku 1961 chráněno jako městská památková rezervace. Má dodnes zachovalé části městského opevnění s věžemi (Kněžské brány, Libočanská brána, Husitská bašta). Za pozornost určitě stojí dvouvěžový chrám Nanebevzetí P. Marie, klášter kapucínů s ranně barokním kostelem Korunování P. Marie, pozdně gotický Hošťálkův dům čp. 48 na náměstí Svobody. Žatec je významným střediskem pěstování chmele, které zde má již 700-letou tradici a tak se zde každý rok na konci srpna pořádají Slavnosti chmele na oslavu ukončení sklizně - tzv. dočesná.

 

Autor: Daniel Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 4.9

České středohoří Žatecko Autem
náročnost: 1
délka celkem: 0 km

Žatec - městské hradby Žatec - městské hradby Žatec - náměstí Svobody s dominantní věží radnice Žatec - náměstí Svobody s dominantní věží radnice Pohled na Kadaň od Ohře Pohled na Kadaň od Ohře Kadaň pohled městské hradby Kadaň pohled městské hradby na náhorní planině stolové hory Úhošť na náhorní planině stolové hory Úhošť výhled z Úhoště na Doupovské hory výhled z Úhoště na Doupovské hory na náměstí v Kadani na náměstí v Kadani v parku zámku Krásný Dvůr v parku zámku Krásný Dvůr
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby