Detail výletu

5.8.2009 Za krásami historie Loun a zámku Peruc

Dech beroucí kulisa Českého středohoří s jeho kuželovitými vrcholky je prvním výrazným dojmem, kterého se návštěvníkovi Loun při příjezdu dostává. Druhým dojmem je pak samotné město s velikánskou věží chrámu sv. Mikuláše skýtající vzdušné výhledy do okolí. Prohlídka města nás poté naladí do let minulých a na závěr shlédneme pár kilometrů na východ malebné okolí zámku Peruc, spjaté s pověstí o Oldřichovi a Boženě.

Za vzrušujícími výhledy do věže  - Louny

Město Louny s bohatou historií leží při řece Ohři olemované výraznými kopci Českého středohoří. S rytířskou vznešeností se do historického centra ze západu vchází Žateckou bránou ozdobenou městským znakem. Od ní vedou kamenné městské hradby, které se v těchto místech zachovaly v dobrém stavu i s dvěma dělovými baštami. Hradby se táhnou též nad Ohří na severní straně. Členitost staveb a okolní krajiny můžeme nejlépe shlédnout z věže obrovského chrámu sv. Mikuláše, dominanty a chlouby města. Vynaložená námaha po zdolání 186 schodů stojí za to, neboť pohled na město s krásnou kulisou našpičatělých vrchů je impozantní. Ve věži si lze prohlédnout také dřevěný betlém a byt hlásného s dobovými fotografiemi. Ve druhém podlaží věže se zachovaly dubové truhly, do nichž město ukládalo získaná privilegia. Uvnitř chrámu pak stojí za shlédnutí  monumentální oltář a kamenná kazatelna z roku 1540. Hodné obdivu jsou také malebné úzké uličky lemované zachovanými  městskými domy s opravenou fasádou. Městské jádro s náměstím skýtá řadu těchto domů památkové hodnoty. Jednou z těchto budov je Dům Sokolů z Mor, jehož průčelí zdobí mohutný arkýř a v přízemí je dochována klenutá gotická síň. Muzeum nabízí návštěvníkům dvě stálé expozice s historickou a přírodovědnou náplní zdejšího kraje.

Další zajímavostí Loun je památka technická a to tzv. inundační most. Byl postaven za napoleonských válek, kdy se stavěla silnice do Lipska. Most má 40 oblouků a sloužil k překonání často zaplavených polí mezi Louny a Dobroměřicemi. O několik set metrů napravo u Ohře jsou k vidění krásné novorenesanční Jiráskovy mlýny, které tak mohou zakončit zajímavé zastavení v Lounech.

 

Za Oldřichem a Boženou do Peruce - Peruc

Z Loun se přesuneme o 14 km na východ k zámku Peruc. Zámek se nachází na místě gotické tvrze zmiňované již ve 12. století. V roce 1673 koupil Peruc Jan Jetřich z Ledeburu, jehož potomci zde sídlili do roku 1798. Za Ledeburů byl v Peruci zbudován zámek. Dnes je zámek součástí svažitého náměstí E. Filly, kde nalezneme také dominantní kostel sv. Petra a Pavla. Vlastní zámek dosud není přístupný, ale v jeho křídle byla v roce 1999 znovu otevřena Pamětní síň Emila Filly, kde jsou vystavena jeho díla. Tento význačný český malíř, grafik a sochař v létech 1947 -1952 žil a tvořil právě v jižním křídle zámku, které je obklopeno krásným parkem s Muzeem české vesnice v opravené budově bývalé barokní sýpky. Zde můžeme spatřit staré zemědělské stroje, různé nářadí, nástroje a předměty, které byly odedávna součástí života na českém venkově, ale také loutkové divadélko a starou školní třídu. Dva kilometry severně po modré turistické značce se uprostřed lesa nachází jedinečná Krásná (Čechova) vyhlídka, kde se otevírá pohled na nenapodobitelné České středohoří. Zde vznikaly kromě krásných obrazů Emila Filly i Čechovy verše.

Jednou z nejznámějších pověstí je příběh knížete Oldřicha z rodu Přemyslovců a krásné pradleny Boženy. Na tuto dobu i pověst si můžeme zavzpomínat u Boženiny studánky nacházející se pod zámkem a u Oldřichova dubu pod kterým se s Boženou scházeli. Dub spatříme při cestě ke Krásné vyhlídce, kde vede již zmiňované modré turistické značení.

 

 

Autor: Bohdan Dvořák

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 5.2

České středohoří Žatecko S dětmi
náročnost: 1
délka celkem: 0 km

Louny - kostel sv. Mikuláše Louny - kostel sv. Mikuláše Louny - Žatecká brána. Louny - Žatecká brána. Louny - pohledy z věže kostela sv. Mikuláše na inundační most a krajinu Louny - pohledy z věže kostela sv. Mikuláše na inundační most a krajinu Louny - pohledy z věže kostela sv. Mikuláše Louny - pohledy z věže kostela sv. Mikuláše zámek Peruc - sousoší před vstupem zámek Peruc - sousoší před vstupem Oldřichův dub, Boženina studánka, Peruc Oldřichův dub, Boženina studánka, Peruc Louny - městské hradby a Žatecká brána z mostu Veslařů Louny - městské hradby a Žatecká brána z mostu Veslařů Louny - dům Sokolů z Mor Louny - dům Sokolů z Mor Peruc - muzeum České vesnice Peruc - muzeum České vesnice Peruc - zámek Peruc - zámek
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby