Detail výletu

Z Litického hradu na hrad Potštejn

Absolvujeme dobrodružnou cestu údolím Divoké Orlice, při které poznáme dvě romantické zříceniny hradů - Litice a Potštejn.

Trasa začíná u rozc. Litice nad Orlicí (ŽST), odkud se vydáváme po červené směr Hrad Litice. Na druhém břehu Divoké Orlice u restaurace Pod hradem odbočíme vlevo do kopce /2/ a po 400 m dorazíme ke vstupní bráně hradu Litice.

Litický Hrad se nachází na skalnatém ostrohu obtékaném Divokou Orlicí. Hrad postavili na začátku 13.stol. členové rodu Drslaviců. Z původního objektu se téměř nic nedochovalo a je pravděpodobné, že jeho část přešla do hradu, který je významnou památkou pozdně gotického stavitelství. Je to jediný hrad postavený za vlády Jiřího z Poděbrad, který se měl stát úkrytem pro korunovační klenoty a Zemské desky. V současné době je hrad po celkové rekonstrukci a prohlédnout si zde můžeme vstupní bránu s pěknou kamenosochařskou dekorací, jižní palác s expozicí o historii hradu a věž s vyhlídkou.

Od hradu se vrátíme stejnou cestou k rozc. Litice-odbočka na hrad a pokračujeme po červené dobrodružnou cestou podél Divoké Orlice 5 km k rozc. Potštejn (odbočka na hrad). Nad obcí Brná vystoupáme z hlubokého údolí a jakmile vyjdeme z lesa, rozprostře se před námi krásný výhled na okolí. Sejdeme přes Brnou na okraj obce Potštejn a u odbočky na hrad zatáčíme doleva. Po červené stoupáme obtížností /2/ jeden km k místní dominantě - rozlehlé zřícenině hradu Potštejn. Posledních 200 m nás doprovází kapličky s malbami křížové cesty, která vrcholí za 1. vstupní bránou zříceniny na vyvýšenině třemi kříži.

Hrad Potštejn vznikl v období rozsáhlé kolonizace koncem 13.stol. a jeho stavitelem byl mocný rod Draslaviců. Hned ve 14.stol. je zmiňovaná trestná výprava moravského markraběte Karla (pozdějšího císaře Karla IV.) proti odbojnému a loupeživému rytíři Mikuláši z Potštejna, za níž byl hrad pobořen. Záhy však byl obnoven, protože hrál významnou roli v systému zemské obrany. Největšího rozkvětu dosáhl hrad za Pernštejnů. Byl chráněn trojitým pásem hradeb, hradebními příkopy, věžemi, branou, obrannou věží a baštou na ochranu paláce. Opuštěn byl v 17.stol., ale v 18.stol. jej nechal upravit Jan Ludvík Harbuval-Chamaré. Z původního hradu se zachovaly jen nepatrné zbytky. Hrad nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Stejnou cestou se vrátíme k odbočce na hrad a pokračujeme po červené 0,5 km k rozc. Potštejn (náměstí). Malebná obec rozhodně stojí za návštěvu už díky mohutnému kostelu a zámku. Zámek Potštejn si nechal postavit hrabě Jan Ludvík Harbuval de Chamaré v letech 1749 - 1755 podle vlastního návrhu jako náhradu za zpustlý starý hrad. Je to barokní jednopatrová budova s malým středovým nádvořím. V průčelí nad vstupní branou s balkonem jsou erby rodu Chamaré a Dobřenských. Hlavní slavnostní sál se štukovým stropem je obložen umělým mramorem. Vlastní zámek je obklopen hospodářskými budovami, mezi něž patří i palírna a zrušený pivovar. V roce 1898 byl u zámku zřízen park, na jehož stavbu bylo použito kamene z nedalekého hradu Velešova. Zámek, stejně jako bývalý hrad Potštejn, byl dějištěm Jiráskova Pokladu.

Z Potštejnu nás nyní čeká stoupání obtížností /2/ prvně mezi poli a pak už lesem po červené asi 2,5 km k rozc. Liščí doly. Zde přecházíme na zelenou značku a po krátkém stoupání k Černé tabuli již ostře sestupujeme /2/ do údolí Divoké Orlice ke známému rozc. Litice n. Orlicí (pod hradem), od něhož nás dělí pouhých 500 m k vlakové zastávce v Liticích.

 

Autor Filip Balogh

 

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 6.5

Orlické hory a Podorlicko Podorlicko Pěšky
náročnost: 2
délka celkem: 14 km

hrad Litice hrad Litice během prohlídky hradu Litice během prohlídky hradu Litice nad údolím Divoké Orlice cestou do Potštejnu nad údolím Divoké Orlice cestou do Potštejnu v údolí Divoké Orlice v údolí Divoké Orlice údolí Divoké Orlice mezi Liticemi a Potštejnem údolí Divoké Orlice mezi Liticemi a Potštejnem zřícenina hradu Potštejn zřícenina hradu Potštejn křížová cesta u zříceniny hradu Potštejn křížová cesta u zříceniny hradu Potštejn Potštejn - kostel Potštejn - kostel
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby