Detail výletu

Z Jeseníku na Rejvíz

Z historického centra Jeseníku se vydáme proti proudu Vrchovištního potoka až k jeho prameništi, kterým je největší moravské rašeliniště. V jeho blízkosti stojí rázovitá osada Rejvíz. Z ní si zajedeme k Četovým kamenům – mohutné skále z jejíž vrchol nabízí ojedinělé výhledy.

Itinerář:

Start: Jeseník – centrum,  trasa č. 55 směr Rejvíz, vede souběžně se hlavní silnicí č.44 (ta vede kousek na východ od centra)

1)   rozc. Stará cesta, trasa č. 55, sjezd ze silnice a pokračujeme po svážnici kolem potoka

2)   rozc. Rejvíz u hájenky, žlutá KČT, lesní asfaltka směr Prameny Javorné, Čertovy kameny

3)   rozc. Prameny Javorné, žlutá KČT, lesní asfaltka

Cíl: Jeseník – centrum

 

Popis:

Z centra města Jeseníku se dostaneme jen po frekventované silnici č.44. Jedeme po ní směr Červenohorské sedlo a  sledujeme silniční ukazatele. Až uvidíme odbočku na Rejvíz, tak zahneme vlevo po mostě na druhý břeh Bělé a pokračujeme dál po silnici s již menším provozem. Za posledními chalupami vjedeme na začátek sevřeného údolí Vrchovištního potoka. Zde ve výrazné zatáčce opustíme silnici a vydáme se po staré úvozové cestě. Ta vede vedle skalnatého koryta Vrchovištního potoka obklopena hustými zádumčivými lesy. Pokud zde pojedete za mlhy, nebo k večeru jistě se vám vybaví různé pověsti o bludičkách či hejkalovi. Postupným stoupáním vyjedeme až na začátek náhorní planiny v jejímž středu leží rašeliniště Rejvíz a malebná osada, která je oblíbeným turistickým cílem.

Z Rejvízu sjíždíme po svážnici ke rozcestí Prameny Javorné, kde zahneme vlevo a pěkným traverzem se zvolna blížíme k Čertovým kamenům. Zde je hospůdku u které můžete nechat kola a vydat se k žebříky a řetězy spoutané skále. Z vrcholové plošiny je krásný výhled na Lázně Jeseník, Studniční vrch a údolí Bělé. Pak už následuje jen krátký, ale prudký sjezd po silničce (pozor často po ní jezdí výletní hosté k Čertovým kamenům) dolů na okraj města Jeseník, kde náš výlet končí.

 

Atraktivity na trase:

1)        Jeseník – nazývané - perlou Jesenicka - pro svou překrásnou přírodní polohu ležící na soutoku horských říček Staříče a Bělé je hlavním střediskem lázeňství ve Slezsku. Zprvu tu vznikla ves a krátce potom i město s pravidelným půdorysem, uváděné poprvé r. 1267. Opěrným bodem města bez hradeb byl hrad, pozdně gotická vodní tvrz, později renesančně přestavěná na zámek. Nyní se v něm nachází vlastivědné muzeum. Mezi další významné památky města se řadí městská radnice s městským znakem, morový sloup Nejsv. Trojice, také kostel Nanebevzetí P. Marie. Význačnou osobností, která na sklonku feudálního období vtiskla městu svůj punc, byl Vincenz Priessnitz (1799–1851), který svou vodoléčbou získal v celé Evropě i v Americe nevídanou popularitu. Ve Smetanových sadech najdete jeho sousoší.

2)        Rejvíz označovaný jako nejkouzelnější lokalita v Jeseníkách. Národní přírodní rezervace Rejvíz je největším moravským rašeliništěm o rozloze 396.63 ha. Výjimečné přírodní prostředí si zachovalo jen díky stálým klimatickým poměrům. 1.1.2005 byl Rejvíz vyhlášen vesnickou památkovou zónou - s ohledem na dochovanou dřevěnou lidovou architekturou převážně 19. století, nenarušenou nevhodnými dostavbami, typickou pro Jesenicko - roubený dům se svisle bedněným štítem a vyřezávanými barevnými šambránami kolem oken.

3)        Velké a malé mechové jezírko - jsou rašelinná jezírka v NPR Rejvíz - 1,2 km jz. od vsi Rejvízu. Jsou centrem velkého vrchovištního rašeliniště v povodí Černé Opavy. Plocha velkého jezírka je 1 692 m2, hloubka 2-3 m. Krajina kolem jezírka má zvláštní ponurý ráz a vztahovala se k ní řada pověstí a lidových podání. Vede k němu naučná stezka s informačními tabulemi. Vstup jen po značených cestách.

4)        Čertovy kameny Čertovy kameny je skalní útvar ležící v nadmořské výšce 690 m n. m na úbočí Zlatého chlumu. Výstup na vrcholek je zajištěn řetězy, odkud je pěkný rozhled do údolí říčky Bělé, táhnoucí se od Jeseníku do Mikulovic a dále do polských rovin s výhledem až k Otmuchovskému jezeru.

 

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 4.0

Jeseníky a Rychlebské hory Hrubý Jeseník Na kole
náročnost: 2
délka celkem: 22 km

Rejvíz - Velké mechové jezírko Rejvíz - Velké mechové jezírko Farní kostel Nanebevzetí P. Marie Farní kostel Nanebevzetí P. Marie vodní tvrz - hrad v Jeseníku vodní tvrz - hrad v Jeseníku cesta údolím Vrchovištního potoka cesta údolím Vrchovištního potoka skály nad údolím Vrchovištního potoka skály nad údolím Vrchovištního potoka Rejvíz Rejvíz Rejvíz Rejvíz cesta od Pramenú Olešnice k Čertovým kamenům cesta od Pramenú Olešnice k Čertovým kamenům výhled z Čertových kamenů na město Jeseník výhled z Čertových kamenů na město Jeseník
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby