Detail výletu

Rejvíz a jeho okolí

Navštivte Mechové jezírko uprostřed Rezervace Velké rašeliniště, pokochejte se výhledem z rozhledny z 19. stol., prožijte vzrušení horolezce při výstupu na Čertovy kameny.

Výchozím bodem je osada Rejvíz - označovaný jako nejkouzelnější lokalita v Jeseníkách. Výjimečné přírodní prostředí v okolí se zachovalo jen díky stálým klimatickým poměrům. Rejvíz byl vyhlášen vesnickou památkovou zónou - s ohledem na dochovanou dřevěnou lidovou architekturou převážně z 19. století, typickou pro Jesenicko - roubený dům se svisle bedněným štítem a vyřezávanými barevnými šambránami kolem oken.

Od rozc. Rejvíz - rekreační chaty (758 m) půjdeme po modré směr U mechového jezírka 1,5 km. Po chvilce chůze po silnici se dostáváme k rozc. Rejvíz u hájenky (792 m). Pokračujeme po modré lesní cestou až ke vstupu do rezervace U mechového jezírka.

Velké rašeliniště - Rejvíz s Velkým a Malým mechovým jezírkem je největší na Moravě i ve Slezsku a nachází se v nadm. výšce 720-790 m, v ploché lesnaté sníženině se sklonem SV, ke zdrojnici Černé Opavy. Hlavním předmětem ochrany jsou mechová jezírka s charakteristickou květenou. Velké mechové jezírko s max. hloubkou 2,95 m je zpřístupněno naučnou stezkou po laťovém chodníku (vybírá se vstupné). Malé mechové jezírko, které má přibližně kruhový tvar, je blíže obci Rejvíz, ale není přístupné, hloubka je až 5 m. Krajina kolem jezírka vždy působila na fantazii obyvatel a vztahuje se k ní řada pověstí, jako je např. o jezerním pastýři a potopeném městě a o spojení s Baltským mořem.

Po prohlídce rašeliniště půjdeme zpátky po modré k rozcestí Rejvíz u hájenky a tam vyrazíme po červené směr Zlatý chlum 4,5 km. Převážně stoupáním /2/ se dostaneme k rozc. Bleskovec (870 m). Odsud je to 500 m na Chlapecké skály a 3 km na Zlatý Chlum. Na levé straně naší cesty se lze spatřit pěkný mrazový srub, který se ukrývá pod názvem Chlapecké skály. Dále cesta pokračuje střídavým stoupáním a klesáním /2-3/ po lesních cestách až k rozc. Zlatý Chlum (875 m), kde se nachází 26 m vysoká vyhlídková věž a možnost občerstvení.

Zde odbočíme vpravo směr Čertovy kameny 1 km. Velmi prudkým sestupem jsme se od rozhledny dostali až k horské chatě a rozc. Čertovy kameny (675 m), kde nesmíme opomenout odbočit přímo na Čertovy kameny. Tvoří je soubor skalisek, na jejichž vrchol je možno se dostat cestou, která je zpevněna řetězy a ocelovými žebříky. Výhled z jejich vrcholu je nezapomenutelný.

Zpátky do výchozího bodu se vydáme po žluté směr Prameny Olešnice 5 km. Mírným stoupáním po svážnici, které nám budou zpestřovat občasné výhledy do okolí, se postupně dostaneme až k rozcestí U hájenky, odkud je to už jen 500 m na parkoviště v osadě Rejvíz, kde náš okruh končí.

 

Autor: Daniel Balogh

Zákres v mapě
Chcete vědět víc?

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 7.2

Jeseníky a Rychlebské hory Hrubý Jeseník Pěšky
náročnost: 2
délka celkem: 16 km

u Mechového jezírka u Mechového jezírka v Rezervaci Rašeliniště v Rezervaci Rašeliniště u Mechového jezírka u Mechového jezírka Chlapecké kameny Chlapecké kameny rozhledna Zlatý Chlum rozhledna Zlatý Chlum Čertovy kameny - vyhlídka Čertovy kameny - vyhlídka cesta od Pramenú Olešnice k Čertovým kamenům cesta od Pramenú Olešnice k Čertovým kamenům výhled z Čertových kamenů na město Jeseník výhled z Čertových kamenů na město Jeseník
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby