Detail výletu

Rašeliniště Rejvíz a údolí Černé Opavy

Trasa Vás zavede do svérázné krajiny v okolí Vrbna pod Pradědem obklopené řadou tisícovek s jedinečnými údolími. Přiblížíte se na dohled městu Jeseník a na vlastní oči poznáte atmosféru a krásu nejkouzelnější lokality v Jeseníkách – Rejvízu. Zde můžete obdivovat dochovanou dřevěnou lidovou architekturu obklopenou největším moravským rašeliništěm. Budete přímo očarováni Velkým mechovým jezírkem, ke kterému vede naučná stezka s informačními tabulemi.

Itinerář:

Start: Vrbno pod Pradědem, informační centrum
1.Vrbno pod Pradědem, po silnici, zelená KČT
2.Železná, nahoru po silnici, pak po šotolině, která vede nad zelenou KČT k rozc. Na Výsluní
3.Na Výsluní, na asfalt. cestu, zelená KČT
4.Pásmo Orlíka, odb. nahoru na šotolinu, trasa č. 6067(kratší varianta - těžším terénem po zelené KČT)
5.Pod Orlíkem - potok, odb. na asfalt. cestu
6.Pod Velkým Bradlem, dolů po asfalt. cestě, trasa č. 6209
7.odb. na lesní cestu, 250 m za odbočkou dolů na lesní cestu k chatě Svornost
8.Dlouhá Hora, odb. na silnici, trasa č. 55, modrá KČT
9.Stará cesta, na lesní cestu
10.Vysoká jedle, po silnici na Rejvíz
11.Rejvíz - rekr. chata, dolů po silnici
12.Rejvíz - chata Svoboda, na vedlejší silnici, trasa č. 55
13.Starý Rejvíz, dolů po silnici
14.Most přes Černou Opavu, po silnici
15.Pod Koberštejnem, po silnici, trasa č. 55
16.Drakov - háj., po silnici, trasa č. 553
17.Mnichov, na vedlejší sil., poté před mostem na asfalt. cestu na Vrbno p. P.
Cíl: Vrbno pod Pradědem, informační centrum

Popis:
Z Vrbna pod Pradědem nás vyvede zelená turistická značka k nedalekému místu zvané Železná. Zde na okamžik opustíme zelené značení a vydáme se lesem po kamenité cestě nad korytem Střední Opavy. V okolí rozcestí Na Výsluní se opět napojíme na zelenou a po chvíli počneme ostře a táhle stoupat asfaltovou cestou nad údolím Bílého potoka ve svazích vrchu Pytlák. V okolí Solné chaty nás oslní krásné výhledy na Karliny kameny a masív Pradědu. Nedaleko rozcestí Pásmo Orlíka stoupání končí a na chvíli opouštíme zpevněnou cestu. U rozcestí Pod Velkým Bradlem najíždíme opět na asfalt a táhlým a krásným sjezdem po Cestě svobody ukrajujeme rychle další kilometry. Po zhruba 7 kilometrech se objeví nenápadná odbočka k chatě Svoboda. Neznačenou lesní stezkou sjíždíme kolem chaty do vsi Dlouhá Hora, odkud pokračujeme 1 kilometr po silnici a poté po modré postupně stoupáme lesní cestou údolím Vrchovištního potoka s hustými lesy k Rejvízu. Zde můžeme spočinout a občerstvit se v penzionu Revíz či obdivovat krásu okolní krajiny a nedalekého Velkého mechového jezírka. Závěr trasy je ve znamení dlouhého a krásného klesání po silnici údolím Černé Opavy přes Drakov a Mnichov zpět do Vrbna pod Pradědem.

Atraktivity na trase:
1.Vrbno pod Pradědem - Město bylo založeno u soutoku pramenů Opavy. Původní osada, založena již ve 13. století, kdy zdejším krajem vedla obchodní stezka na Bruntál, Zlaté Hory a dále do Polska, byla povýšena na město v roce 1611. Město má tvar nepravidelného kosočtverce s obdélníkovým náměstím uprostřed. Z původní zástavby se dochovalo velmi málo, neboť téměř polovina objektů kolem náměstí byla nahrazena panelovými obytnými domy. V jihovýchodní části současného města je zámecký areál u čp. 154 a vila čp. 298. Zámeček je umístěn v přírodně krajinářském parku ohrazeném zdí z 19. století. Dnes je v objektu provozován penzion. Prostor náměstí, ale i panoramatický pohled na město ovládá farní kostel sv. Michala. Je dokladem monumentální empírové architektury z let 1840 - 43 neobyčejně čistého prostorového i tvarového řešení.
2.Rejvíz - označovaný jako nejkouzelnější lokalita v Jeseníkách. Národní přírodní rezervace Rejvíz je největším moravským rašeliništěm o rozloze 396.63 ha. Výjimečné přírodní prostředí si zachovalo jen díky stálým klimatickým poměrům. 1.1.2005 byl Rejvíz vyhlášen vesnickou památkovou zónou - s ohledem na dochovanou dřevěnou lidovou architekturou převážně 19. století, nenarušenou nevhodnými dostavbami, typickou pro Jesenicko - roubený dům se svisle bedněným štítem a vyřezávanými barevnými šambránami kolem oken.
3.Velké a malé mechové jezírko - jsou rašelinná jezírka v NPR Rejvíz - 1,2 km jz. od vsi Rejvízu. Jsou centrem velkého vrchovištního rašeliniště v povodí Černé Opavy. Plocha velkého jezírka je 1 692 m2, hloubka 2-3 m. Krajina kolem jezírka má zvláštní ponurý ráz a vztahovala se k ní řada pověstí a lidových podání. Vede k němu naučná stezka s informačními tabulemi. Vstup jen po značených cestách. K Malému jezírku není vstup povolen.

* vhodné pro MTB a trekingová kola

Autor: Bohdan Dvořák
 

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 3.8

Jeseníky a Rychlebské hory Hrubý Jeseník Na kole
náročnost: 2
délka celkem: 42 km

Drakov - hájovna Drakov - hájovna Vrbno pod Pradědem, řeka Střední Opava Vrbno pod Pradědem, řeka Střední Opava cestou k Solné chatě cestou k Solné chatě Rejvíz Rejvíz Rejvíz - Velké mechové jezírko Rejvíz - Velké mechové jezírko cestou z Velkého mechového jezírka cestou z Velkého mechového jezírka most přes Černou Opavu most přes Černou Opavu stavení v Mnichově stavení v Mnichově
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby