Detail výletu

Přes rašeliniště Rejvíz na Kazatelny a k Černé Opavě

Vydejte se s námi po naučné stezce přes největší rašeliniště na Moravě i ve Slezsku, na vrchol Kazatelny kolem několika monumentálních skal a údolím Černé Opavy zpět do Rejvízu.

Rejvíz je nejvýše položená osada ve Slezsku a je označovaný jako nejkouzelnější lokalita v Jeseníkách. Národní přírodní rezervace Rejvíz je největším moravským rašeliništěm o rozloze 396.63 ha. Výjimečné přírodní prostředí si zachovalo jen díky stálým klimatickým poměrům. 1.1.2005 byl Rejvíz vyhlášen vesnickou památkovou zónou pro svou dochovanou dřevěnou lidovou architekturu převážně 19. století, nenarušenou nevhodnými dostavbami, typickou pro Jesenicko - roubený dům se svisle bedněným štítem a vyřezávanými barevnými šambránami kolem oken.

Výchozím bodem je rozc. Rejvíz-rekr. ch.,bus (778 m), od kterého se vydáváme po žluté značce zároveň s naučnou stezkou Rašeliniště Rejvíz směrem Pod Rejvízem 0,5 km, Pásmo Orlíka 9 km.

Po 0,5 km odbočujeme dle značení vpravo a pokračujeme 1,2 km po naučné stezce až k ponurému a pověstmi opředenému Velkému mechovému jezírku (vybírá se vstupné). Velké a malé mechové jezírko jsou rašelinná jezírka v NPR Rejvíz. Jsou centrem velkého vrchovištního rašeliniště v povodí Černé Opavy. Plocha velkého jezírka je 1 692 m2, hloubka 2-3 m. Krajina kolem jezírka má zvláštní ponurý ráz a vztahovala se k ní řada pověstí a lidových podání. K Malému jezírku není vstup povolen. Po naučné zacházce pokračujeme v našem směru po žluté značce k Bublavému pramenu 1,5 km.

Hranici NPR Rašeliniště Rejvíz opouštíme u rozc. Bublavý pramen (785 m), odkud začínáme stoupat /2-3/ převážně hustým lesem na Kazatelny. 1,5 km dlouhou cestou na vrchol Kazatelny (925 m) procházíme kolem několika nádherných samostatně tyčících se skal. Z vrcholu ostřeji klesáme /2-3/ zprvu kamennou sutí a pak hustým lesem stále po žluté směr Opavská lovecká chata 2 km.

Jakmile překročíme Černou Opavu, můžeme si ještě zajít vpravo po žluté asi 500 m k Opavské lovecké chatě a cestou se podívat do stráně k lesnímu hřbitovu sovětských vojáků z 2.svět.války (památník antifašistického odboje). Údolím Černé Opavy se pak pomalu vracíme do Rejvízu po silnici (zelená cyklotrasa č. 6074).

Po 3 km mírnějšího klesání /1-2/ lesem podél Černé Opavy odbočíme u rozc. Most přes Černou Opavu (744,9) vlevo přes most a nyní pro změnu po modré cyklotrase č.55 dojdeme prvně do Starého Rejvízu, odkud se po modré a červené turistické značce vrátíme zpět do výchozího bodu.

 

Autor: Filip Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 5.6

Jeseníky a Rychlebské hory Hrubý Jeseník Pěšky
náročnost: 2
délka celkem: 13 km

Rejvíz Rejvíz Rejvíz - cestou k Velkému mechovému jezírku Rejvíz - cestou k Velkému mechovému jezírku Rejvíz - Velké mechové jezírko Rejvíz - Velké mechové jezírko cestou z Velkého mechového jezírka cestou z Velkého mechového jezírka malebné pastviny u Starého Rejvízu malebné pastviny u Starého Rejvízu Bublavý pramen na hranici NPR - Rašeliniště Rejvíz Bublavý pramen na hranici NPR - Rašeliniště Rejvíz jedna z nepřehlédnutelných skal během stoupání k vrcholu Kazatelny jedna z nepřehlédnutelných skal během stoupání k vrcholu Kazatelny výhled nedaleko vrcholu Kazateleny směr Bílé skály a Chlapecké kameny výhled nedaleko vrcholu Kazateleny směr Bílé skály a Chlapecké kameny
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby