Detail výletu

Okruh mezi osadou Rejvíz a pásmem Orlíka

Z vrchovištních rašelinišť a luk u osady Rejvíz vystoupáme za pěknými výhledy ke skaliskám Kazatelny. Absolvujeme i krásný sjezd ve strmém svahu nad Šumným potokem a na závěr nás čeká kaňonovité údolí Vrchovištního potoku a Rejvízské Rašeliniště.

Výchozím bodem je odstavné parkoviště v osadě Rejvíz, která je nejvýše položenou osadou ve Slezsku. Kousek od parkoviště je ↔Rejvíz-tur. chaty (778m), odkud se vydáme po žluté značce směrem na „Kazatelny" a „Pásmo Orlíka" 9 km. Naši trasu zahájíme mírným klesáním /2/ až k ↔Pod Rejvízem (760m). Od tohoto rozcestí pokračujeme stále po žluté, ale už mírným stoupáním /1-2/ až k ↔Bublavý pramen. Zde nás žlutá povede vlevo nahoru, abychom po 1,5 km výraznějšího stoupání /2-3/ (s jedním 100 m dlouhým prudším místem /3-4/) dorazili ke Kazatelnám. Ty jsou tvořeny rulovými skalisky - mrazovými sruby a nacházejí se na zčásti odkrytém hřebeni. Po asi 100 m klesání z nejvyššího bodu Kazatelen sjedeme k ↔Kazatelny (891 m). Od ↔ pokračujeme stále po žluté, která se zde stáčí vlevo a vede prudkým /4/ nesjízdným svahem (500 m) dolů k Černé Opavě. Na jejím druhém břehu pojedeme už po kvalitní stopě mírným stoupání až k loveckému srubu Opavská chata. Cestou budeme míjet odbočku k blízkému lesnímu hřbitovu sovětských vojáku, kde je i památník antifašistického odboje.

Za Opavskou chatou začneme opět výrazně stoupat /2-3/ 2,5 km až ↔ s dřevěným odpočívadlem, následně konečně přijde na řadu i klesání (500 m) k ↔Pod Orlíkem (1024m). Tam opustíme žlutou značku a vydáme se vpravo dolů 1 km po cyklotrase KČT, až sjedeme /2/ k ↔Pod Velkým Bradlem (985m). Cyklotrasa zde odbočuje vlevo směr Vidly, my však pojedeme stále rovně po běžkařské trase KČT.

Následující 6 km dlouhý úsek je málo frekventovaný a patří mezi to nejkrásnější z celé trasy. Prakticky celou dobu budeme mírně sjíždět po lesácké cestě odvážně zaříznuté do strmého svahu a cestou se před námi i pod námi budou objevovat stále nové scenérie. Poslední km již budeme sjíždět výrazněji /2/, přitom však nesmíme přehlédnout dřevěné rozcestí, kde odbočujeme vpravo směr chata Svornost. Následující 1 km budeme stoupat /2/. Asi 150 m za křižovatkou mineme malý bunkr - pěchotní srub a po dalších 800 m odbočíme vlevo na méně výraznou lesáckou cestu a zahájíme divočejší sjezd úzkým korytem /3/ až k parkovišti pod chatou Svornost. Od ní klesáme /3/ po zásobovací silnici (může být posypaná štěrkem) 1 km přes osadu Dlouhá Hora na začátek Dětřichova.

V Dětřichově narazíme na modrou značku, která vede z Jeseníku do Rejvízu. Vydáme se po ní vpravo směr „Rejvíz". Na následující kilometr budeme nuceni sundat lyže a jít pěšky, protože půjdeme po silnici udržované posypem. U ↔Stará cesta (573m) necháme za sebou auta i štěrk a pojedeme úzkou skalnatou roklí podél Vrchovištního potoku až k ↔Vrchovištní potok (715m). Tento 3 km dlouhý úsek budeme stále stoupat, zpočátku jen velmi mírně /1-2/ a v závěru až /2-3/.

Pokračujeme stále po modré směr „U mechového jezírka" 1 km, „Rejvíz" 2,5 km. Krátkým, ale náročnějším sjezdem přijedeme k břehu Vrchovištního potoku, který budeme muset překonat. Na druhém břehu se vydáme vlevo proti proudu a spolu se značkou budeme kličkovat mezi smrčky až k ↔U Mechového jezírka. Zde si můžeme odskočit 100 m k půvabnému Velkému Mechovému jezírku, které se nachází v centru Národní přírodní rezervace, která chrání největší moravské rašeliniště. Jezírko sice není v zimě tak pěkné jako v létě, ale určitě stojí za pozornost. Zpátky do Rejvízu to je jen 1,5 km po modré a nebo 2 km po naučné stezce.

 

Autor: Daniel Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 5.5

Jeseníky a Rychlebské hory Hrubý Jeseník Na běžkách
náročnost: 2-3
délka celkem: 24 km

Velké mechové jezírko Velké mechové jezírko v osadě Rejvíz v osadě Rejvíz skály Kazatelny skály Kazatelny cesta z Kazatelen cesta z Kazatelen Pod Velkým Bradlem Pod Velkým Bradlem Cestou Svobody nad strmým údolím Šumného potoka Cestou Svobody nad strmým údolím Šumného potoka na začátku Staré cesty do Rejvízu na začátku Staré cesty do Rejvízu podvečer v Rejvízu podvečer v Rejvízu
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby