Detail výletu

Na nejvyšší vrchol Českého středohoří Milešovku

Majestátní vrchol Milešovky se vzácnou faunou a florou, levý břeh České brány, zřícenina Oparenského hradu a tajuplný vrchol Ostrého. To jsou hlavní zajímavosti tohoto celodenního výletu v západní části Českého středohoří.

Výchozím bodem pro tento výlet může být obec Milešov, která se nachází na úpatí Milešovky. Městečku dominuje renesanční zámek umístěný na vysokém skalním ostrohu v místě, kde dříve stával gotický hrad. Dnes se v něm nachází léčebna pro dlouhodobě nemocné. Další zajímavostí je barokní kostel sv. Antonína Paduánského. Po prohlídce městečka se vydáme po červené značce směr „Milešovka" 3,5 km. Projdeme kolem zámku a zámeckého parku směrem k nepřehlédnutelnému masívu Milešovky.

Celou cestu až na vrchol nejvyšší hory Českého středohoří budeme pochopitelně stoupat. Zpočátku mírněji /2/ a posledních 500 m už budeme traverzovat v prudkém svahu. Cestou na vrchol budeme protínat lesáckou cestu, kde můžeme odbočit vlevo a zajít si asi 500 m pod Výří skály. Tato 30 m vysoká skalní stěna vznikla jako gigantická jizva po sesuvu odtržené části kužele Milešovky.

Vrcholové partie Milešovky jsou pro svou jedinečnost zahrnuty do Národní přírodní rezervace (NPR). Ta chrání unikátní floru a faunu na znělcovém kuželu Milešovky, který je kromě výjimečné krajinné dominanty také vzácným ekosystémem, ve kterém přežívá celá řada chráněných rostlin a živočichů (mlok skvrnitý, výr velký, hýl obecný, netopýr velký a netopýr ušatý). Na vrcholu nejvyšší hory Českého středohoří (837 m) je několik staveb, které kromě bufetu nejsou přístupné veřejnosti, zčásti jsou to radiokomunikační zařízení, které spravuje armáda ČR a rozhledna, ve které je meteorologická observatoř. Vstup na rozhlednu je možný jen se souhlasem pracovníků observatoře. Ale i bez ní je zde krásný výhled na České středohoří.

Z vrcholu budeme pokračovat po modré 5 km do Velemín. Pro změnu vytrvale klesáme zpočátku hustým bukovým porostem, který místy připomíná prales. Čím více budeme klesat, tím více kulturních prvků bude mít krajina. Až se dostaneme přes pole a louky k prvním domkům, budeme na začátku obce Velemín.

Tam přejdeme přes frekventovanou silnici E55 a půjdeme po vedlejší silnici přes Chotiměř do Litochovic - malebné vesničky na břehu Labe. Z ní se vydáme po zelené za strhujícími výhledy ze skalisek na levé straně České brány (Porta Bohemica). Česká brána je asi 4 km dlouhý kaňonovitý úsek řeky Labe, která zde protéká mezi strmými svahy a místy až kolmými skalními stěnami. Zelená značka nás povede nahoru po její levé straně. Cestou byste určitě neměli přehlédnout odbočky na skalní vyhlídky, protože výhledy, které nabízejí, patří k nejúchvatnějším z celého Českého středohoří.

Pak sejdeme dolů do zemědělské obce Malé Žernoseky, odkud nás zelená zavede do romantického Oparenského údolí. To je sevřeno strmými zalesněnými svahy Lovoše a Dobrého. Jeho středem se klikatí Milešovský potok a železnice. V porovnání s mohutnými skálami České brány a velebnou rozlehlostí Labe působí milým až drobným dojmem. V závěru údolí se nachází hospůdka a kousek dál zřícenina Oparenského hradu. Ten byl postaven v první pol. 14. stol. na skalním ostrohu nad řekou. Jednalo se o poměrně rozlehlý hrad s půdorysem 46 x 15 m.

Pak pokračujeme po modré 3 km až na začátek obce Velemín s barokním kostelem sv. Martina, kde se vydáme 1 km po silnici do centra zemědělské vesničky Březno. Zde odbočíme doprava a stoupáním /2/ po modré značce se dostaneme na druhý významný vrchol dnešního výletu.

Charakter Ostrého je odlišný od Milešovky. Je o téměř 300 m nižší a turisty spíše opomíjený. Těm, kteří ho navštíví, nabízí krásné výhledy a tajemnou až mystickou atmosféru tvořenou temnými čedičovými skálami a zříceninou hradu založeného v r. 1433. Cestou ve svahu Ostrého budeme míjet četné skalky, mrazové sruby a rozsáhlá suťová pole.

Z vrcholu už budeme jen klesat /2/. Zpočátku po lesní cestě a nakonec po silnici, až přijdeme zpět do Milešova, kde náš výlet ukončíme.

 

Autor: Daniel Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 5.6

České středohoří České středohoří - západ Pěšky
náročnost: 2
délka celkem: 29 km

výhledy z Ostrého na Milešovku výhledy z Ostrého na Milešovku Milešov - zámek Milešov - zámek rozhledna na vrcholu Milešovky rozhledna na vrcholu Milešovky zřícenina hradu Oparno zřícenina hradu Oparno vyhlídka na Portu Bohemicu nad Libochovicemi vyhlídka na Portu Bohemicu nad Libochovicemi vyhlídka na Portu Bohemicu nad Libochovicemi vyhlídka na Portu Bohemicu nad Libochovicemi Kalvárie cestou do Malých Žernosek Kalvárie cestou do Malých Žernosek
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby