Detail výletu

Historická a lázeňská města v Českém středohoří

Při tomto výletu můžete vychutnat atmosféru a poklid lázeňských měst, prostřednictvím  historických památek se vrátit zpět o několik století a na závěr vystoupat na vrchol majestátné hory Bořeň.

Výlet začíná návštěvou města Krupka, jež bylo nalezištěm mnohých nerostů. Můžeme zde navštívit Muzeum s expozicí těžby a zpracování cínu. Mezi významné památky Krupky patří zejména gotický kostel Nanebevzetí P. Marie s madonou na triumfálním oblouku v životní velikosti. Za kostelem můžeme najít pozdně gotickou zvonici z 15. stol.

K nejcennějším stavbám tzv. saské renesance patří hřbitovní kostel sv. Anny, ve kterém můžeme obdivovat malovaný renesanční kasetový strop, renesanční oltář s hodnotnými řezbami Kalvárie, kladení do hrobu a posledního soudu a devět kamenných náhrobků.

Hornický kostel sv. Prokopa, nacházející se dnes v rozvalinách, můžete najít při cestě do Bohosudova.

Na ostrohu nad dvěma potoky můžeme spatřit strmě trčící hrad zv. Rosenberg, který měl v minulosti chránit město, doly i přístupové cesty. Z hradu se dochovaly obě hradní brány s částmi zdí, fragment štítové stěny, část okrouhlé věže, zbytky sklepů a trosky budov. Nyní je zde otevření hradní restaurace.

Z Krupky jedeme autem asi 5 km do lázeňského města Teplice. Teplice jsou našimi nejstaršími lázněmi. Léčí se zde nemoci pohybového, nervového a oběhového ústrojí. Lázně využívají termální radioaktivní prameny. Nejstarší lázeňskou budovou je Pravřídlo pod Zámeckým náměstím. Na Zámeckém náměstí stojí zámek na původním místě kláštera benediktinek, ve kterém se dnes nachází muzeum s lázeňskou a přírodovědeckou expozicí a pamětní síň L. van Beethovena. V zámeckém parku můžeme spatřit přírodní koupaliště. Na náměstí byl rovněž postaven děkanský kostel sv. Jana Křtitele se hřbitovem, který je dnes již zrušený.

Naší další zastávkou jsou opět lázně, a to Bílina, ležící na stejnojmenné řece. Od r. 1992 je historické centrum města prohlášeno za městskou památkovou zónu. Je zachováno část městských hradeb z 15. stol., raně barokní zámek na místě gotického hradu. Toto lázeňské město využívalo prameny alkalické kyselky již za Přemyslovců, kdy se z vody odpařováním získávala sůl. Lázně založily v 18. stol. Lobkovicové. Léčí se zde převážně onemocnění dýchacích cest. Najdeme zde novorenesanční lázeňské budovy, empírovou kolonádu, lesní kavárnu v lázeňském parku. K historicky významným stavbám rovněž patří původně gotický farní kostel sv. Petra a Pavla renesančně přestavěný, kostel sv. Štěpána na Mosteckém předměstí, renesančně postavená stará radnice a v části Újezd pův. gotický kostel Zvěstování P. Marie. Na náměstí můžeme spatřit barokní sloup P. Marie a kašnu se sochou sv. Floriána.

Závěr našeho výletu si zpestříme výstupem na vrchol Bořeň (celkem 6 km). Tento skalnatý, zčásti zalesněný vrch nad Bílinou připomíná sedícího lva či ležícího slona a jedná se o největší znělcové těleso ve střední Evropě. Najdeme zde sruby, skalní věže, suťová pole a taky pseudokrasovou jeskyni. Pro horolezce jsou zde cvičné horolezecké terény.

V Lázních Bílina najdeme ↔, od kterého se vydáme po zelené 2 km k Chatě pod Boření. Až k chatě budeme stoupat jen mírným traversem /2/. Cestou budeme míjet skalisko s výhledem na masív hory. Od chaty stoupáme výrazněji /2-3/ stále ještě v lese, ale začínají se již objevovat první skály a kamenná moře.

Od ↔ Pod Boření již budeme stoupat prudce /3/ a po jednom km dosáhneme vrcholu. Tento úsek patří nepochybně mezi to nejzajímavější v Českém středohoří. Vrcholové partie tvoří holá skála s řídce se vyskytujícím porostem a tak snadno podlehnete dojmu, že jste někde na vysokohorské túře. Divoce rozeklaná skaliska vám nabídnou bezpočet uchvacujících scenérií a při dobré viditelnosti budete mít i krásné výhledy do okolí a zejména na dlouhý hřbet Krušných hor. Z vrcholu ve výšce 539 m se vrátíme zpět po stejné cestě až do Lázní Bílina.

 

Autor: Daniel Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 4.8

České středohoří České středohoří - západ Autem
náročnost: 1
délka celkem: 0 km

pohled na Krupku od hradu pohled na Krupku od hradu Teplice - v lázeňském areálu, fontána Hynie Teplice - v lázeňském areálu, fontána Hynie Teplice - v lázeňském areálu Teplice - v lázeňském areálu Teplice - v okolí zámku Teplice - v okolí zámku Bílina - na náměstí Bílina - na náměstí Cesta na vrchol Bořeň Cesta na vrchol Bořeň Bořeň - výhledy z vrcholu Bořeň - výhledy z vrcholu Bořeň - na vrcholu Bořeň - na vrcholu Lázně Bilína a v pozadí Bořeň Lázně Bilína a v pozadí Bořeň
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby