Detail turistického cíle

19.7.2016 Královské město Žatec, památky a zajímavosti

V roce 1261 byl Žatec povýšen na královské město a svůj starobylý ráz si zachoval až do dnešních dnů. Přírodní podmínky města ovlivňují Krušné a Doupovské hory. Suché, teplé podnebí s dostatečným množstvím podzemní vody má největší podíl na úspěšném rozšíření pěstování chmele, které město proslavilo. Návštěvníci historického centra a jeho blízkého okolí mohou mimo jiné obdivovat kolorit náměstí s radnicí, krásu struktury městských štítových domů s podloubími, sloup Nejsvětější Trojice uprostřed náměstí, velebnost chrámu Nanebevzetí Panny Marie, mohutnost městského opevnění s Kněžskou branou a Libočanskou brankou na západě a židovskou čtvrť se synagogou na východě.

Historie a současnost
V historických pramenech se jméno Žatce uvádí poprvé v kronice Thietmara Meserburského v r. 1004. Další písemné zprávy z 11. - 13. století představují Žatec jako významné správní a církevní středisko. Vznik feudálního města je završen listinou z r. 1265, kterou král Přemysl Otakar II. uděluje Žatci důležitá privilegia. Zdrojem prosperity města byla zejména řemesla, zemědělství a obchod. Později se Žatec prosadil jako centrum známé chmelařské oblasti. Zanedbatelná není ani kulturní historie města - zejména jeho Latinská škola. Kolem r. 1400 zde jako rektor působil Jan ze Žatce, autor literárního německého díla "Oráč z Čech". Pod jeho vedením se žatecká městská škola stala jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších v Čechách. V 15. století patřil Žatec k oporám husitského hnutí. V roce 1421 byla pod hradbami města poražena vojska II. křížové výpravy. V 16. století se Žatec řadil k nejlidnatějším městům Čech. Jeho nejstarší podoba je zachycena na vedutě kreslíře Jana Willenberga z r. 1602. Důsledkem třicetileté války byl nejen hospodářský pokles ale i odchod mnoha obyvatel Žatce do emigrace. Mění se náboženský a národnostní ráz města. Přesto zůstal Žatec střediskem kraje až do r. 1850, poté byl sídlem okresního hejtmanství. Historický střed města, který byl v r. 1961 vyhlášen městskou památkovou rezervací, je souborem významných staveb a architektonických slohů od doby románské po secesi. Žateckému náměstí Svobody dominuje bílá věž radnice velící ploše žulové kostkové dlažby, sloupu Nejsvětější Trojice a nové kašně s fontánou. Z povzdálí Hošťálkova náměstí za radnicí se vypíná chrám Nanebevzetí Panny Marie s nedalekou Kněžskou branou vévodící severozápadnímu pásu městského opevnění.

 

dostupnost dostupnost: Na kole, Pěšky, Autem

GPS souřadniceGPS: 50°22'33.54 / 13°16'16.71

odkaz v mapě ukaž cíl na mapě

Související výlety
Web provozovatele

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 4.5

Městské památky
České středohoří Žatecko okres: Louny
město: Žatec

Žatec - městské opevnění Žatec - městské opevnění Žatec - náměstí Svobody s dominantní věží radnice Žatec - náměstí Svobody s dominantní věží radnice Žatec - Kněžská brána Žatec - Kněžská brána Žatec - Smetanovo náměstí Žatec - Smetanovo náměstí Žatec - Smetanovo náměstí Žatec - Smetanovo náměstí Žatec - celkový pohled na opevněnou část města Žatec - celkový pohled na opevněnou část města Žatec - městské hradby a Libočanská branka Žatec - městské hradby a Libočanská branka
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby